כנס כאן ל"קורונה עם חיים ברווח"

כל מה שאתם רוצים לשאול על דרכי התגונננות פיננסית בצל האויב החדש COVID 19

מנוי שכולו רווח

בחר במינוי המתאים לך ותתחיל לנשום לרווחה

חינם

30 ימי נסיון חינם
חינם חודש ניסיון ללא תשלום
 • רישום הוצאות הכנסות וחובות
 • דוח מנותח ומפורט
 • שמיעת סטטוסים ומאזנים
 • רישום ותכנון חתונה

מנוי מלא

מנוי לכל התכונות באופן מלא
118
00
לחודש | מיני' 6 חודשים עבור הרצה
 • רישום הוצאות הכנסות וחובות
 • דוח מנותח ומפורט
 • שמיעת סטטוסים ומאזנים
 • חצי שעת יעוץ טלפוני חינם
 • לאחר 6 חודשים המחיר ירד ל89 ש"ח
 • רישום ותכנון חתונות ללא הגבלה
פופולרי

מנוי חתונה

מנוי לשלוחת תכנון חתונה בלבד
40
00
לחודש
 • רישום תכנון וביצוע לחתונות
 • דוחות מפורטים הכוללים התראות ויעוץ
 • שמיעת סטטוסים ומאזנים לחתונה

30

ימים של רווח

תמונת חוברות חיים ברווח

קבל/י עכשיו את החוברת שלנו במייל

מלא פרטים והחוברת בדרך אליך

שליחת הטופס מהווה הסכמה לקבלת מיילים ממערכת 'חיים ברווח' אנו מבטיחים שלא להטריד.
ניתן להסיר את הרשמתכם בכל עת

תמונת חוברות חיים ברווח

מצויין!

החוברת בדרך אליך

במקרה ואתה לא רואה את המייל בדוק בספאם